วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อดีและข้อเสียของเสาเข็มเพื่อการต่อเติมแบบต่างๆ

       การต่อเติมบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ที่มีพื้นที่จำกัดนั้น มีเสาเข็มเพื่อการต่อเติมที่ใช้กันในปัจจุบันอยู่ 3 แบบ คือ
 1. เสาเข็มคอนกรีตสั้น ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถใช้แรงงานคนตอกให้จมลงได้ 
 2. เสาเข็มเจาะแบบแห้ง และ 
 3. เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ซึ่งเสาเข็มแต่ละแบบนั้น มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
1. เสาเข็มสั้น 
ข้อดี
 • ราคาถูกเมื่อเทียบกับเสาเข็มเจาะและเสาเข็มสปันไมโครไพล์
 • สามารถตอกโดยใช้แรงงานคนได้ ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษ
 • ขณะทำการตอก จะเกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างน้อย
ข้อเสีย
 • ควรเลือกเสาเข็มที่ใช้ให้ดี เนื่องจากมาตรฐานการผลิตไม่ดีนัก และอาจเกิดความเสียหายจากการขนส่งได้
 • ผู้รับเหมาจะใช้วิธีขุดดินนำไปค่อนข้างลึก เพื่อให้สามารถตอกได้ง่าย อาจมีผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนัก
 • เสาเข็มแต่ละต้นรับน้ำหนักได้น้อย จึงต้องใช้เป็นจำนวนมาก
2. เสาเข็มเจาะแบบแห้ง
ข้อดี
 • รับน้ำหนักได้ค่อนข้างมาก
 • อัตราการทรุดตัวของฐานรากที่ใช้เสาเข็มเจาะน้อยกว่าฐานรากที่ใช้เสาเข็มสั้น
ข้อเสีย
 • ราคาค่อนข้างแพง
 • ขณะทำการติดตั้งเสาเข็มจะมีเสียงดังรบกวนค่อนข้างมาก
 • ต้องมีการขนดินที่เจาะขึ้นจากหลุมค่อนข้างมาก ทำให้มีภาระในการจัดทำที่ทิ้งดิน
3. เสาเข็มสปันไมโครไพล์
ข้อดี
 • สามารถรับน้ำหนักได้มาก 25 – 40 ตันต่อต้น
 • มีอัตราการทรุดตัวของฐานรากน้อยกว่าเสาเข็มชนิดอื่น
 • ขณะทำการตอก มีเสียงและแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างน้อย เนื่องจากเสาเข็มและเครื่องยนต์มีขนาดเล็ก
 • ประหยัดเวลา เพราะเมื่อตอกเสร็จสามารถตัดเสาทำคานรับได้ทันที
ข้อเสีย
 • ราคาแพงกว่าเสาเข็มสั้นและเสาเข็มเจาะ
 • ต้องใช้ผู้รับเหมาที่ดำเนินการเจาะเสาเข็มโดยเฉพาะ เพราะต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการทำงาน และผู้รับเหมาต้องมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ